Е-списание

All articles (in alphabetical order): 24

No cover A META-ANALYSIS OF EMPLOYEE RETENTION AMONG GENERATION Z EMPLOYEES

A META-ANALYSIS OF EMPLOYEE RETENTION AMONG GENERATION Z EMPLOYEES

Year: 2023
Hits: 111
No cover Deficiencies in Military Capabilities of European NATO Member States at the end of the 20th and the Beginning of the 21st Century

Deficiencies in Military Capabilities of European NATO Member States at the end of the 20th and the Beginning of the 21st Century

Year: 2023
Hits: 108
No cover Digitalization in the Football Stadium of the Future: Current Trends and Future Developments

Digitalization in the Football Stadium of the Future: Current Trends and Future Developments

Year: 2023
Hits: 54
No cover Employee Expectations of Onboarding a New Company

Employee Expectations of Onboarding a New Company

Year: 2023
Hits: 115
No cover Harmonization of Tax Systems in the European Union

Harmonization of Tax Systems in the European Union

Year: 2023
Hits: 43
No cover Insights into the Importance of International Education

Insights into the Importance of International Education

Year: 2023
Hits: 199
No cover The Importance of Sports and Trademarks of the Republic of North Macedonia

The Importance of Sports and Trademarks of the Republic of North Macedonia

Year: 2023
Hits: 81
No cover Using Cloud Transforming for Big Network Management Procedure

Using Cloud Transforming for Big Network Management Procedure

Year: 2023
Hits: 44
No cover Архитектурен подход за описание на процесите в комуникационно-информационни системи на организационно-управленски структури

Архитектурен подход за описание на процесите в комуникационно-информационни системи на организационно-управленски структури

Year: 2023
Hits: 61
No cover Библиофилско издание на Аджарското евангелие от 1652 г. на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Библиофилско издание на Аджарското евангелие от 1652 г. на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Year: 2023
Hits: 192
No cover Взаимодействието на публичната власт и гражданското общество при защитата на културно-историческото наследство в Република България

Взаимодействието на публичната власт и гражданското общество при защитата на културно-историческото наследство в Република България

Year: 2023
Hits: 66
No cover Военни конфликти: същност и видове

Военни конфликти: същност и видове

Year: 2023
Hits: 56
No cover Възприемането на условията във висшето училище – мотиватор в трансформацията на образованието

Възприемането на условията във висшето училище – мотиватор в трансформацията на образованието

Year: 2023
Hits: 62
No cover Глобализация и новата революционна система на богатство на знанието

Глобализация и новата революционна система на богатство на знанието

Year: 2023
Hits: 80
No cover Електронно подписване на документ – предизвикателство пред дигитализацията в ежедневието

Електронно подписване на документ – предизвикателство пред дигитализацията в ежедневието

Year: 2023
Hits: 129
No cover Защита на данните и защита на планетата: едно на пръв поглед парадоксално съчетание

Защита на данните и защита на планетата: едно на пръв поглед парадоксално съчетание

Year: 2023
Hits: 44
No cover Изкуството да анализираш системи!? Видове анализи.

Изкуството да анализираш системи!? Видове анализи.

Year: 2023
Hits: 76
No cover Институциите на паметта – съвременната образователна среда

Институциите на паметта – съвременната образователна среда

Year: 2023
Hits: 68
No cover Мобилните технологии – ключов елемент на библиотечно-информационното осигуряване в съвременното образователно пространство

Мобилните технологии – ключов елемент на библиотечно-информационното осигуряване в съвременното образователно пространство

Year: 2023
Hits: 98
No cover Националната мощ – основа за съществуване на държавата

Националната мощ – основа за съществуване на държавата

Year: 2023
Hits: 53