Е-списание

Електронно списание „Образование, научни изследвания и иновации“

Свържете се с нас

Издателство "За буквите"

 

Адрес: 
София 1784
бул. “Цариградско шосе” № 119

Телефони:
+35929708593
+359884156444

Е-mail:
e-journal@unibit.bg 


Банкова сметка:

Получател: УниБИТ

Банката на получателя: БНБ-ЦУ

IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01

BIC: BNBGBGSD