Е-списание

Всички публикации (в азбучен ред): 24

No cover A META-ANALYSIS OF EMPLOYEE RETENTION AMONG GENERATION Z EMPLOYEES

A META-ANALYSIS OF EMPLOYEE RETENTION AMONG GENERATION Z EMPLOYEES

Година: 2023
Посещения: 111
No cover Deficiencies in Military Capabilities of European NATO Member States at the end of the 20th and the Beginning of the 21st Century

Deficiencies in Military Capabilities of European NATO Member States at the end of the 20th and the Beginning of the 21st Century

Година: 2023
Посещения: 108
No cover Digitalization in the Football Stadium of the Future: Current Trends and Future Developments

Digitalization in the Football Stadium of the Future: Current Trends and Future Developments

Година: 2023
Посещения: 55
No cover Employee Expectations of Onboarding a New Company

Employee Expectations of Onboarding a New Company

Година: 2023
Посещения: 116
No cover Harmonization of Tax Systems in the European Union

Harmonization of Tax Systems in the European Union

Година: 2023
Посещения: 43
No cover Insights into the Importance of International Education

Insights into the Importance of International Education

Година: 2023
Посещения: 199
No cover The Importance of Sports and Trademarks of the Republic of North Macedonia

The Importance of Sports and Trademarks of the Republic of North Macedonia

Година: 2023
Посещения: 81
No cover Using Cloud Transforming for Big Network Management Procedure

Using Cloud Transforming for Big Network Management Procedure

Година: 2023
Посещения: 44
No cover Архитектурен подход за описание на процесите в комуникационно-информационни системи на организационно-управленски структури

Архитектурен подход за описание на процесите в комуникационно-информационни системи на организационно-управленски структури

Година: 2023
Посещения: 61
No cover Библиофилско издание на Аджарското евангелие от 1652 г. на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Библиофилско издание на Аджарското евангелие от 1652 г. на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Година: 2023
Посещения: 192
No cover Взаимодействието на публичната власт и гражданското общество при защитата на културно-историческото наследство в Република България

Взаимодействието на публичната власт и гражданското общество при защитата на културно-историческото наследство в Република България

Година: 2023
Посещения: 66
No cover Военни конфликти: същност и видове

Военни конфликти: същност и видове

Година: 2023
Посещения: 56
No cover Възприемането на условията във висшето училище – мотиватор в трансформацията на образованието

Възприемането на условията във висшето училище – мотиватор в трансформацията на образованието

Година: 2023
Посещения: 64
No cover Глобализация и новата революционна система на богатство на знанието

Глобализация и новата революционна система на богатство на знанието

Година: 2023
Посещения: 80
No cover Електронно подписване на документ – предизвикателство пред дигитализацията в ежедневието

Електронно подписване на документ – предизвикателство пред дигитализацията в ежедневието

Година: 2023
Посещения: 130
No cover Защита на данните и защита на планетата: едно на пръв поглед парадоксално съчетание

Защита на данните и защита на планетата: едно на пръв поглед парадоксално съчетание

Година: 2023
Посещения: 44
No cover Изкуството да анализираш системи!? Видове анализи.

Изкуството да анализираш системи!? Видове анализи.

Година: 2023
Посещения: 76
No cover Институциите на паметта – съвременната образователна среда

Институциите на паметта – съвременната образователна среда

Година: 2023
Посещения: 68
No cover Мобилните технологии – ключов елемент на библиотечно-информационното осигуряване в съвременното образователно пространство

Мобилните технологии – ключов елемент на библиотечно-информационното осигуряване в съвременното образователно пространство

Година: 2023
Посещения: 98
No cover Националната мощ – основа за съществуване на държавата

Националната мощ – основа за съществуване на държавата

Година: 2023
Посещения: 54