Е-списание

Главен редактор

гл. ас. д-р Елисавета Цветкова <br>e.cvetkova@unibit.bg
гл. ас. д-р Елисавета Цветкова
e.cvetkova@unibit.bg

Гл. асистент в катедра "Библиотечни науки"
Зам.-директор на Библиотечно-информационен център при УниБИТ

Редакционна колегия

проф. д-р Тереза Тренчева
проф. д-р Тереза Тренчева
t.trencheva@unibit.bg
проф. д.н. Иван Гарванов
проф. д.н. Иван Гарванов
i.garvanov@unibit.bg
проф. д-р Боряна Бужашка
проф. д-р Боряна Бужашка
b.buzhashka@unibit.bg
доц. д-р Пламен Богданов
доц. д-р Пламен Богданов
p.bogdanov@unibit.bg
доц. д-р Катя Рашева-Йорданова
доц. д-р Катя Рашева-Йорданова
k.rasheva@unibit.bg
проф. Невзат Йозел (Турция)
проф. Невзат Йозел (Турция)
nevzatozel@gmail.com
проф. д-р Александр Максимович Циганенко (Русия)
проф. д-р Александр Максимович Циганенко (Русия)
amtsyganenko@yandex.ru
доц. д-р Карла Базили (Италия)
доц. д-р Карла Базили (Италия)
c.basili@unimarconi.it
Проф. Натали Стоянофф (Австралия)
Проф. Натали Стоянофф (Австралия)
natalie.stoianoff@uts.edu.au
Проф. д-р Майкъл Бук (САЩ)
Проф. д-р Майкъл Бук (САЩ)
michael.boock@oregonstate.edu
Доц. д-р Ахмет Алтай (Турция)
Доц. д-р Ахмет Алтай (Турция)
aaltay@bartin.edu.tr
Проф. Ихтиор Беков (Узбекистан)
Проф. Ихтиор Беков (Узбекистан)
i.bekov@tsul.uz
Проф. д-р Анна Бартовияк (Полша)
Проф. д-р Анна Бартовияк (Полша)
anna.bartkowiak@wsh-leszno.pl
Проф. д-р Марзена Валинска (Полша)
Проф. д-р Марзена Валинска (Полша)
marzena.walinska@us.edu.pl
Проф. д-р Владо Бучковски<br> (Северна Македония)
Проф. д-р Владо Бучковски
(Северна Македония)

vlado.buckovski@gmail.com
проф. д-р Мустафа Хатиплер <br> (Турция)
проф. д-р Мустафа Хатиплер
(Турция)

mustafahatipler@gmail.com
Проф. д-р Мурат Четин <br> (Турция)
Проф. д-р Мурат Четин
(Турция)

mcetin@nku.edu.tr

Редакционен съвет

проф. д-р Тереза Тренчева
проф. д-р Тереза Тренчева
t.trencheva@unibit.bg
доц. д-р Катя Рашева-Йорданова
доц. д-р Катя Рашева-Йорданова
k.rasheva@unibit.bg
доц. д-р Груди Ангелов
доц. д-р Груди Ангелов
g.angelov@unibit.bg
доц. д-р Нина Дебрюне
доц. д-р Нина Дебрюне
n.debruyne@unibit.bg
гл. ас. д-р Елисавета Цветкова
гл. ас. д-р Елисавета Цветкова
e.cvetkova@unibit.bg
© 2024 Електронно списание "Образование, научни изследвания и иновации". Всички права са запазени. УниБИТ