Е-списание
*Текстове се приемат по всяко време на годината.
Депозирането на текст включва информация за заглавие, автор/съавтори и пълния текст на статията. 
Изискванията към пълните текстове проследете на страницата За авторите

За да използвате посочения формуляр, влезте във Вашия google или gmail акаунт с паролата си за достъп. В случай, че не поддържате gmail акаунт ще бъде необходимо да регистрирате използвания от Вас акаунт (напр. abv.bg, dir.bg, yahoo.com и др.) в gmail. Това се осъществява чрез избор на възможността "Вместо това да се използва текущия ми имейл адрес", предложена от прозореца "Създаване на профил в Google". Веднага след това можете да използвате формуляра.

При въпроси или нужда от съдействие се свържете с главния редактор на списанието гл. ас. д-р Елисавета Цветкова (e.cvetkova@unibit.bg).

до 01.08.2024 г.

Депозиране на пълен текст за Книжка 3, 2024 г.

Краен срок за депозиране на пълен текст.

до 01.08.2024 г.

до 05.08.2024 г.

Техническа редакция

Корекции след препоръки за техническо оформление.

до 10.08.2024 г.

Рецензиране

Получаване на бележки от рецензентите.

до 10.08.2024 г.

до 15.08.2024 г.

Подаване на финален текст

Подаване на окончателен и редактиран тест.