Е-списание

Информация за списанието

Image
ISSN 2815-4630

   „Образование, научни изследвания и иновации“ е двуезично (на английски и български език) научно списание, което се издава от Академично издателство „За буквите – О писменехь“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии – гр. София, България. Изданието цели да популяризира висококачествени теоретични и приложни изследвания в научните направления, в които Университета по библиотекознание и информационни технологии е акредитиран да обучава от Националната агенция за оценяване и акредитация. В тази връзка основните тематични рубрики на списанието са:

  • История и археология
  • Обществени комуникации и информационни науки
  • Информатика и компютърни науки
  • Национална сигурност
  • Актуално.

   Списанието отразява иновативни идеи, научни резултати, съвременни тенденции и перспективи за развитие в изброените научни области. Публикуват се само оригинални научни статии, преминали двойно-сляпо рецензиране.

   Списание „Образование, научни изследвания и иновации“ е със свободен достъп.

   Периодичността на списанието е 4 книжки годишно:

  • Книжка 1 - януари - март;
  • Книжка 2 - април - юни;
  • Книжка 3 - юли - септември;
  • Книжка 4 - октомври - декември.

 

Основни рубрики

История и археология

История и археология

Информатика и компютърни науки

Информатика и компютърни науки

Обществени комуникации и информационни науки

Обществени комуникации и информационни науки

Национална сигурност

Национална сигурност

Актуално

Актуално

Академично издателство „За буквите – О писменехь“,
Университет по библиотекознание и информационни технологии,
София 1784, Бул. „Цариградско шосе“ №119

Главен редактор на списанието: гл. ас. д-р Елисавета Цветкова
тел.: +359894703870
email: e.cvetkova@unibit.bg  © 2024 Електронно списание "Образование, научни изследвания и иновации". Всички права са запазени. УниБИТ