Е-списание
No cover
Рубрика: Обществени комуникации и информационни науки
Издание: Брой 2, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 66

Описание и пълен текст

Денчев, С., Василев, П. (2023). Взаимодействието на публичната власт и гражданското общество при защитата на културно-историческото наследство в Република България. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 19 – 27. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Denchev, S., Vasilev, P. (2023). The Interaction of the Public Authority and the Civil Society in the Protection of the Cultural-Historical Heritage in the Republic of Bulgaria. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 2, 19 – 27. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...