Е-списание
No cover
Рубрика: Обществени комуникации и информационни науки
Издание: Брой 2, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 63

Описание и пълен текст

Петков, Г. (2023). Възприемането на условията във висшето училище – мотиватор в трансформацията на образованието. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 28 – 38. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Petkov, G. (2023). The Perception of Conditions in the Higher Educational Institution – a Motivator in the Educational Transformation. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 2, 28 – 38. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...