Е-списание
No cover
Рубрика: Обществени комуникации и информационни науки
Издание: Брой 3, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 53

Описание и пълен текст

Соколова, И. (2023). Психология на дигиталното и електронното лидерство. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 5 – 15. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

 Sokolova, I. (2023). Psychology of Digital and Electronic Leadership. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 3, 5 – 15. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...