Е-списание

Посещения: 80

Описание и пълен текст

Денчев, С., Йотов, Й., Гаров, С. (2023). Глобализация и новата революционна система на богатство на знанието. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 30 – 36. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

 Denchev, S., Yotov, Y., Garov, S. (2023). Globalization and the new Revolutionary System of Wealth of Knowledge. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 1, 30 – 36. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...