Е-списание
No cover
Рубрика: Обществени комуникации и информационни науки
Издание: Брой 1, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 109

Описание и пълен текст

Шиабел, П. (2024). Значение на финансирането на автомобили в германия за частни клиенти. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 5  – 11. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Schiebel, P. (2024). Relevance of Car Financing in Germany for Private Customers. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 1, 5 – 11. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...