Е-списание
No cover
Рубрика: Обществени комуникации и информационни науки
Издание: Брой 1, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 100

Описание и пълен текст

Мензел, Дирк. (2024). Ролята на емоциите в концепцията за удовлетвореност на клиента. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 12 – 18. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Menzel, Dirk. (2024). The Role of Emotions Within the Concept of Customer Delight. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 1, 12 – 18. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...