Е-списание

Посещения: 46

Описание и пълен текст

Ivanova, Zh., Georgieva, Kr. (2024). Development of Electronic Government in the Republic of Bulgaria. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 116 – 23. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Иванова, Ж., Георгиева, К. (2024). Развитие на електронното управление в Република България Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 16 – 23. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...