Е-списание
No cover
Рубрика: Обществени комуникации и информационни науки
Издание: Брой 2, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 39

Описание и пълен текст

Ал-Хамами, А. Е. (2024). От индустрия 4.0 към интелигентната фабрика: управление на информацията в германската автомобилна индустрия. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 24 – 29. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Al-Hamami, A. E. (2024). From Industry 4.0 to the Smart Factory: Information Management in the German Automotive Industry. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 2, 24 – 29. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...