Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 3, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 158

Описание и пълен текст

Braunstein, С. (2023). Digitalization in the Football Stadium of the Future: Current Trends and Future Developments. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 3, 16 – 20. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Браустейн, K. (2023). Дигитализация на футболния стадион на бъдещето: настоящи тенденции и бъдещо развитие. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 16 – 20. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...