Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 3, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 43

Описание и пълен текст

Hranov, N. (2023). Using Cloud Transforming for Big Network Management Procedure. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 3, 21 – 27. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Хранов, Н. (2023). Облачна трансформация в корпоративни мрежи на управление. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 21 – 27. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...