Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 4, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 160

Описание и пълен текст

Петров, П. Изследване възможностите на геокодиращата система H3, разработена от Uber Technologies. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 4, 36 – 42. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Petrov, P. Exploring the Capabilities of the H3 Geocode System Developed by Uber Technologies. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 4, 36 - 42. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...