Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 1, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 88

Описание и пълен текст

Безуханов, К. (2024). Технологичен модел на първата българска частна схема за електронна идентификация чрез мобилно устройство. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 37 – 44. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Bezuhanov, K. (2024). Technological Model of the First Bulgarian Notified Private Scheme for Electronic Identification Through a Mobile Device. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 1, 37 – 44. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...