Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 1, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 92

Описание и пълен текст

Зехтиг, Я. (2024). ПЧИ и БВП: сравнителен анализ за Китай, Индия и Европа. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 45 53. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Sächtig, J. (2024). FDI and GDP: Comparative Analysis for China, India and Europe. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 1, 45 – 53. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...