Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 1, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 80

Описание и пълен текст

Господинов, М. (2024). Правна същност и особености на видовете електронни печати. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 54 – 59. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Gospodinov, M. (2024). Legal Nature and Features of the Types of Electronic Seals. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 1, 54 – 59. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...