Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 1, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 163

Описание и пълен текст

Денчев, С. (2023). Изкуството да анализираш системи!? Видове анализи. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 37 – 47. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Denchev, S. (2023). The art of Analysing Systems!? Types of Analysis. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 1, 37 – 47. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...