Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 1, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 92

Описание и пълен текст

Ал-Хамами, А. (2024). Внедряване на интегрирани системни мрежи с 5G технология в германската автомобилна индустрия. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 66 – 72. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Al-Hamami, A. (2024). Implementing Integrated System Networks with 5G Technology in the German Car Industry. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 1, 66 – 72. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...