Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 1, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 85

Описание и пълен текст

Къп, С. (2024). Значимостта на управлението на проекти в цифровизацията  в публичния сектор. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 73 – 79. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Kupp, S. (2024). The Importance of Project Management in the Digitalization of the Public Sector. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 1, 73 – 79. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...