Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 1, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 94

Описание и пълен текст

Зехтиг, Я. (2024). Постигане на CAI между ЕС и Китай през 2020 г. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 80 – 86. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Sächtig, J. (2024). Cai Reached Between The EU And China In 2020. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 1, 80 – 86. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...