Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 2, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 137

Описание и пълен текст

Чайко, В. (2024). Сравнителен анализ на тематичното моделиране и големите езикови модели при извличането на информация от съдържанието на социалните медии. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 42 – 49. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Chaiko, V. (2024). Comparative Analysis of Topic Modeling and Large Language Models in Extracting Insights From Social Media Content. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 2, 42 – 49. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...