Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 1, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 214

Описание и пълен текст

Кирков, А., Ангелов, Н. (2023). Електронно подписване на документ – предизвикателство пред дигитализацията в ежедневието. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 48 – 55. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Kirkov, A., Angelov, N. (2023). Document Digital Signature – a Challenge for Digitalization in Everyday Life. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 1, 48 – 55. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...