Е-списание
No cover
Рубрика: Национална сигурност
Издание: Брой 2, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 181

Описание и пълен текст

Андонова, А., Кирков, А. (2023). Правна защита на личното пространство – особености и проблеми. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 46 – 51. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Andonova, A., Kirkov, A. (2023). Legal Protection of Personal Space – Features and Problems. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 2, 46 – 51. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...