Е-списание
No cover
Рубрика: Национална сигурност
Издание: Брой 3, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 61

Описание и пълен текст

Иванова, М., Ангелов, Г. (2023). Архитектурен подход за описание на процесите в комуникационно-информационни системи на организационно-управленски структури. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 28 – 35. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Ivanova, М., Angelov, G. (2023). Аrchitectural Approach to Describe Processes in Cis (communivation information system) of Organizational Management Structures. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 28 – 35. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...