Е-списание
No cover
Рубрика: Национална сигурност
Издание: Брой 3, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 56

Описание и пълен текст

Ангелов, Г. (2023). Военни конфликти: същност и видове. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 36 – 41. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Angelov, G. (2023). Military Conflicts: Nature and Types. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 3, 36 – 41. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...