Е-списание
No cover
Рубрика: Национална сигурност
Издание: Брой 2, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 45

Описание и пълен текст

Георгиев, С. (2024). Отговорността на стратегическите лидери и предефиниране на понятието за национална сигурност в условията на климатични изменения и енергийна несигурност. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 50 – 58. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Georgiev, S. (2024). The Responsibility of Strategic Leaders and Redefining the Concept of National Security in the Context of Climate Change and Energy Uncertainty. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 2, 50 – 58. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...