Е-списание
No cover
Рубрика: Актуално
Издание: Брой 2, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 110

Описание и пълен текст

Ортмайр, А. (2023). Метаанализ на задържането на служителите сред представителите на поколение Z. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 52 – 60. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Ortmayr, A. (2023). A Meta-Analysis of Employee Retention Among Generation Z Employees. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 2, 52 – 60. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...