Е-списание
No cover
Рубрика: Актуално
Издание: Брой 2, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 293

Описание и пълен текст

Каледжи, Г. (2023). Поглед върху значението на международното образование. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 73 – 79. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Kaleci, G. (2023). Insights into the Importance of International Education. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 2, 73 – 79. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...