Е-списание
No cover
Рубрика: Актуално
Издание: Брой 3, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 123

Описание и пълен текст

Леклер, Д. (2023). Защита на данните и защита на планетата: едно на пръв поглед парадоксално съчетание. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 42 – 47. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Leclere, D. (2023). Protecting Data and Protecting the Planet: a Seemingly Paradoxical Combination. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 3, 42 – 47. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...