Е-списание
No cover
Рубрика: Актуално
Издание: Брой 3, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 53

Описание и пълен текст

Ангелов, Г. (2023). Националната мощ – основа за съществуване на държавата. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 48 – 52. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Angelov, G. (2023). The National Power is the Basis for the Existence of the State. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 3, 48 – 52. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...