Е-списание
No cover
Рубрика: Актуално
Издание: Брой 3, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 140

Описание и пълен текст

Murtezaj, I. (2023). Harmonization of Tax Systems in the European Union. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 3, 53 – 59. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Муртезаж, И. (2023). Хармонизиране на данъчните системи в Европейския съюз. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 53 – 59. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...