Е-списание
No cover
Рубрика: Актуално
Издание: Брой 2, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 46

Описание и пълен текст

Карастоянов, А. (2024). Конкурентно предимство – теоретични основи и практически приложения. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 59 67. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Karastoyanov, A. (2024). Competitive Advantage – Theoretical Basics and Practical Applications. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 2, 59 – 67. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...