Е-списание
No cover
Рубрика: Актуално
Издание: Брой 2, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 30

Описание и пълен текст

Цингелман, Ф. (2024). Отговорността на ръководството на OOД за правилното водене на електронни книги и записи. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 68 – 74. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Zingelmann, F. (2024). The Responsibility of the Management of an Ltd for Proper Electronic Book and Record-Keeping. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 2, 68 – 74. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...