Е-списание
No cover
Рубрика: Актуално
Издание: Брой 2, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 33

Описание и пълен текст

Ортмайр, А. (2024). Мета-анализ на развитието на персонала на поколение Z чрез трансформационния лидерски стил. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 75 – 83. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Ortmayr, A. (2024). A Meta-Analysis of the Personnel Development Of Generation Z Through the Transformational Leadership Style.  Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 2, 75 – 83. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...