Е-списание
No cover
Рубрика: Актуално
Издание: Брой 2, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 35

Описание и пълен текст

Зехтиг, Я. (2024). Актуализация на целите и въздействието на преките китайски инвестиции в Германия. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 84 – 90. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Sächtig, J. (2024). Update on ‘Targets and Impacts of Chinese direct invesmant in Germany’. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 2, 84 – 90. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...