Е-списание
No cover
Рубрика: Актуално
Издание: Брой 2, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 65

Описание и пълен текст

Заит, Р. А. (2024). Необходимост от нова ценностна система на съвременното глобално общество. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 2, 91 – 97. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Zait, R. A. (2024). Need for a New Value System of Modern Global Society. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 2, 91 – 97. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...