Е-списание
No cover
Рубрика: Актуално
Издание: Брой 1, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 80

Описание и пълен текст

Каевски, Д. (2023). Значението на спорта и търговските марки на Република Северна Македония. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 73 – 80. Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Kaevski, D. (2023). The Importance of Sports and Trademarks of the Republic of North Macedonia. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 1, 73 – 80. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...