Е-списание
Image
Image

Шиабел, П. (2024). Значение на финансирането на автомобили в германия за частни клиенти. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 5  – 11. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Мензел, Дирк. (2024). Ролята на емоциите в концепцията за удовлетвореност на клиента. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 12 – 18. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Image

Стефанов, М. (2024). Използване на изкуствен интелект за анализ и категоризация на кибератаки чрез разпознаване на поведенчески модели. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 19 – 36. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Безуханов, К. (2024). Технологичен модел на първата българска частна схема за електронна идентификация чрез мобилно устройство. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 37 – 44. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Зехтиг, Я. (2024). ПЧИ и БВП: сравнителен анализ за Китай, Индия и Европа. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 45 53. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Господинов, М. (2024). Правна същност и особености на видовете електронни печати. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 54 – 59. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Безуханов, К. (2024). Режим на частните схеми за електронна идентификация в България. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 60 – 65. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Ал-Хамами, А. (2024). Внедряване на интегрирани системни мрежи с 5G технология в германската автомобилна индустрия. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 66 – 72. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Къп, С. (2024). Значимостта на управлението на проекти в цифровизацията  в публичния сектор. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 73 – 79. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Image

Зехтиг, Я. (2024). Постигане на CAI между ЕС и Китай през 2020 г. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 80 – 86. Available from: https://e-journal.unibit.bg/