Е-списание
No cover
Рубрика: Информатика и компютърни науки
Издание: Брой 1, 2024 г.
Година: 2024

Посещения: 78

Описание и пълен текст

Безуханов, К. (2024). Режим на частните схеми за електронна идентификация в България. Образование, научни изследвания и иновации, година II, книжка 1, 60 – 65. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Bezuhanov, K. (2024). Regime of the Private Electronic Identification Schemes in Bulgaria. Education, Scientific Research and Innovations, vol. II, issue 1, 60 – 65. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Loading...