Е-списание
No cover
Рубрика: Национална сигурност
Издание: Брой 1, 2023 г.
Година: 2023

Посещения: 108

Описание и пълен текст

Богданов, П., Йотова, Р., Йорданова, С. (2023). Недостатъци във военните способности на европейските страни – членки на НАТО, в края на ХХ и началото на ХХI век. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 56 – 67 Available from: https://e-journal.unibit.bg/  

Bogdanov, P., Yotova, R., Yordanova, S. (2023). Deficiencies in Military Capabilities of European NATO Member States at the end of the 20th and the Beginning of the 21st Century. Education, Scientific Research and Innovations, vol. I, issue 1, 56 – 67. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Loading...