Е-списание
Image
Image

Александрова, К. (2023). Библиофилско издание на Аджарското евангелие от 1652 г. на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 7 – 13. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Image

Петева, И., Цветкова, Е. (2023). Мобилните технологии – ключов елемент на библиотечно-информационното осигуряване в съвременното образователно пространство. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 15 – 29. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Денчев, С., Йотов, Й., Гаров, С. (2023). Глобализация и новата революционна система на богатство на знанието. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 30 – 36. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Image

Денчев, С. (2023). Изкуството да анализираш системи!? Видове анализи. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 37 – 47. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Кирков, А., Ангелов, Н. (2023). Електронно подписване на документ – предизвикателство пред дигитализацията в ежедневието. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 48 – 55. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Image
Богданов, П., Йотова, Р., Йорданова, С. (2023). Недостатъци във военните способности на европейските страни – членки на НАТО, в края на ХХ и началото на ХХI век. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 56 – 67 Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 
Image

Каевски, Д. (2023). Значението на спорта и търговските марки на Република Северна Македония. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 1, 73 – 80. Available from: https://e-journal.unibit.bg/