Е-списание
Image
Image

Енчева, М., Златкова, П., Борисова, М. (2023). Проект TLIT4U – изследване на нагласите към обучението по трансграмотност на студенти и преподаватели от България, Италия и Финландия. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 5 – 18. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Денчев, С., Василев, П. (2023). Взаимодействието на публичната власт и гражданското общество при защитата на културно-историческото наследство в Република България. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 19 – 27. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Петков, Г. (2023). Възприемането на условията във висшето училище – мотиватор в трансформацията на образованието. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 28 – 38. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Савова, Е., Стоянова, Д., Петрова, Т. (2023). Институциите на паметта – съвременната образователна средаОбразование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 39 – 45. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Image

Андонова, А., Кирков, А. (2023). Правна защита на личното пространство – особености и проблеми. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 46 – 51. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Image

Ортмайр, А. (2023). Метаанализ на задържането на служителите сред представителите на поколение Z. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 52 – 60 Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Сатанантан, С. (2023). Очаквания на служителите от процеса на въвеждане в нова компания. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 61 – 72. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Каледжи, Г. (2023). Поглед върху значението на международното образование. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 2, 73 – 79. Available from: https://e-journal.unibit.bg/