Е-списание
Image
Image

Соколова, И. (2023). Психология на дигиталното и електронното лидерство. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 5 – 15. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Image

Браустейн, K. (2023). Дигитализация на футболния стадион на бъдещето: настоящи тенденции и бъдещо развитие. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 16 – 20. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Хранов, Н. (2023). Облачна трансформация в корпоративни мрежи на управление. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 21 – 27. Available from: https://e-journal.unibit.bg/

Image

Иванова, М., Ангелов, Г. (2023). Архитектурен подход за описание на процесите в комуникационно-информационни системи на организационно-управленски структури. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 28 – 35. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Ангелов, Г. (2023). Военни конфликти: същност и видове. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 36 – 41. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Image

Леклер, Д. (2023). Защита на данните и защита на планетата: едно на пръв поглед парадоксално съчетание. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 42 – 47. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Ангелов, Г. (2023). Националната мощ – основа за съществуване на държавата. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 48 – 52. Available from: https://e-journal.unibit.bg/ 

Муртезаж, И. (2023). Хармонизиране на данъчните системи в Европейския съюз. Образование, научни изследвания и иновации, година I, книжка 3, 53 – 59. Available from: https://e-journal.unibit.bg/